Vragen »

|

Visie

mail me gerust:
info@praktijkamare.nl

Visie

mail me gerust:
info@praktijkamare.nl

De werkwijze die ik hanteer vindt zijn basis
in de onderstaande therapievormen:

Ervaringsgerichte psychosociale therapie

Psychische en sociale factoren
Deze therapievorm gaat ervan uit dat zowel factoren in het individu zelf (psychische factoren) als factoren uit de omgeving (sociale factoren) van invloed zijn op het ontstaan van problemen. Het is dan ook van belang om de oplossing samen met en binnen de context van de cliënt te zoeken.

Ervaringsgericht
De therapeut gebruikt zijn eigen ervaringen, opgedaan in de hulpverleningsrelatie, om de cliënt te laten ervaren hoe nieuwe en betere ervaringen op te doen in het contact met anderen en zichzelf (ervaringsgericht)

Psychosociaal
De therapeut betrekt, in overleg met de cliënt belangrijke anderen uit de sociale omgeving van de cliënt bij de behandeling. (psychosociaal)

Gestalttherapie

Aandacht voor het hier en nu’ 
 ‘Groeitherapie’ of ‘psychotherapie van het contact

De Gestalttherapie heeft als doel om de omgang van de mens met zijn / haar omgeving te versoepelen. Mensen kunnen psychische problemen ervaren als het contact met hun omgeving verstoord is en ze zelf niet in staat zijn dit contact te herstellen.

Als je vrijheid beperkt wordt door verstarde patronen of ervaringen dan kan de therapeut met je op zoek gaan naar welke problemen je ervaart en welke betekenis deze hebben in je leven en op welke manier je ermee omgaat. Welke ‘aannames’ heb je bijvoorbeeld over jezelf. Verandering betekent dan; worden wie je werkelijk bent, in plaats van anders worden dan je bent.

Het contact tussen de therapeut en jou is een belangrijk vertrekpunt voor nieuwe ervaringen in het maken van contact met jezelf en anderen om je heen. De nadruk ligt steeds op het besef krijgen van wat je nú doet, voelt, wilt en verwacht. Ieder hulpverleningsproces is uniek omdat ieder mens uniek is.

 ❞

‘Ik voelde de sterke behoefte om je te vertellen dat stellen, nadat jij ze niet meer ziet, weer heel gelukkig kunnen worden samen terwijl de situatie misschien kansloos leek. Mede door jouw hulp.’

‘Annemieke, bedankt dat we samen met jou hebben kunnen puzzelen om ons gezin weer constructief te kunnen laten functioneren.’